De Paarden Vrienden Club Buurse

Paarden Vrienden Club Buurse (PVC Buurse) is een kleine recreanten vereniging van pony en paarden liefhebbers met regionale bekendheid als organisator van De Dag Van Het Paard te Buurse.

 

De vereniging organiseert jaarlijks verschillende activiteiten waar je als lid aan kunt deelnemen.

Jaarlijks worden er twee onderlinge concoursen georganiseerd en natuurlijk ons grootste evenement De dag van het Paard, dat gehouden wordt op de tweede zondag in september. Om deel te nemen aan deze concoursen mag je niet in het bezit zijn van een startkaart voor concoursen.

 

Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals buitenritten, een jaarlijkse dropping en een ruiterkamp.

Via de nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

Jaarlijks is er een feestavond waar de clubkampioen van het jaar bekend wordt gemaakt en wordt de Hennie Hesselink bokaal uitgereikt aan de beste dressuurrijd(st)er van dat jaar.

PVC heeft een eigen reglement voor het bepalen van de clubkampioen .

 

 

PVC heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, vice voorzitter, penningmeester en secretaris.. Het bestuur wordt door meerdere personen geholpen met het organiseren van De  dag van het Paard en de onderlinge concoursen. Er is een NAC (Neven activiteiten commissie) die de verschillende activiteiten organiseren zoals buitenritten en het  ruiterkamp.  Jaarlijks is er en ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering worden de wijzigingen in het bestuur bepaald en de wijzingen in de verschillende commissies. Tevens wordt er een verslag gedaan door de kascommissie en worden de plannen voor het komende jaar doorgenomen.

 
Aan alle activiteiten wordt deelgenomen op eigen risico en de vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade.