TREC Training


De TREC Training van  Zaterdag 2 Juni 2018 was een groot succes.

De opkomst was groot. Naast de leden van P.V.C. Buurse die deelnamen, hadden we ook ruiters van buitenaf die het leuk vonden om deel te nemen. De sfeer was erg gezellig en gemoedelijk.  

Het evenement  bestond uit 2 gedeeltes.

Het ochtend programma bestond uit een stukje theorie met betrekking tot de TREC.Vervolgens moest men zo snel mogelijlk de route overtekenen op een blanco kaart ,en deze daarna te paard gaan rijden.Dit was zeer leerzaam. 

 Voorbeeld TREC Training 

 

Nadat iedereen weer veilig was teruggekeerd van de rit, hebben we genoten van een goed verzorgde lunch.

Hierna stond het middagprogramma klaar.'s Middags werden er op locatie allerlei hindernissen gereden welke men in de TREC zoal tegenkomt.Zoals het zo laag mogelijk onder takken doorrijden, door een labyrint rijden of een hek te openen en te sluiten te paard.Het leek allemaal gemakkelijker dan dat het was.Ook dit was erg leuk en leerzaam voor ruiter en paard.

Naast onze ruiters waren er ook nog toeschouwers aan komen waaien, wat  de dag nog completer maakte. 

Kortom; Het was  een zeer geslaagde dag met dank aan TREC Twello (http://www.treclessen.nl/)